HAGE - NATUR - URTER - HÅNDARBEID - HISTORIE - MYTOLOGI
GARDENING - NATURE - HERBS - CRAFTING - HISTORY - MYTHOLOGY

Search This Blog

Saturday, July 13, 2013

Natural dyes with onion peel.

Vi var i Sverige og handlet for et par uker siden, og i matbutikken var jeg så heldig at jeg fikk med meg en pose med løkskall hjem. Planen var naturligvis å plantefarge med løkskallet. 

Når jeg plantefarger bruker jeg aldri oppskrift, jeg bruker ikke å måle opp og veie, alt gjøres på slump, og mengde plantemateriale jeg bruker er som oftest så mye som får plass i kjelen min. 
Jeg har lært meg en plantefargingsmetode som stort sett fungerer bra, og den bruker jeg på alle plantefarginger jeg gjør. Mengde garn som farges bestemmes etter hvor sterk farge det er på fargebadet; sterk farge - mye garn, svak farge- lite garn. I de tilfellene der fargebadet ser litt fargesvakt ut tilsetter jeg ofte litt ekstra alun og farger superwashgarn, som tar lettere farge enn vanlig ull. 
Utgangspunket for plantefargingene mine er aldri å få til en spesiell farge, men å se hvilken farge en plante gir.

Senere i sommer, når vi er ferdig med feriene våre, skal jeg prøve meg på fermenteringsfarging igjen, for det er en metode jeg gjerne vil lære mer om.


We were on a shopping trip to Sweden a couple of weeks ago, and at the grocery store there I got a bag of onion skins home with me. My plan, of course, was to dye wool with the onion skins.

When making a natural dye I never use a recipe, I never measure or weigh the "ingredients", everything is simply measured by the eyes, and the amount of dye material would usually be as much as I can fill into the dye pot.
I have learned a dye tecnique that mostly work well, which I use for every natural dye.
The amount of wool that goes into the dye pot is decided by how bright the dye bath looks; very bright - much wool added, paler - lesser wool added. Whenever a dye bath seem to look a bit pale I add some extra mordant (alum) and superwash yarn, which dyes more easily, and brighter, than pure wool.
I never aim for a certain colour result from a natural dye, but enjoy the thrill of seing what kind of colour a plant can give.

Later in summer, after we have been away on vacation, I will do some fermentations dyes, which is a different dye tecnique that I would like to learn more about. 

Løkskallet fra Sverige ble lagt i kjelen, overhelt med vann og fikk trekke ved 90 grader i en drøy times tid.

The onion skins from Sweden was added to the pot along with water and simmered at 90 C for a little over an hour.

Da kjelen var kjølt ned og løkskallet silt av så fargebadet slik ut; sterk oransje farge.

When the pot was cooled down and the onion skins removed the dye bath looked like this; orange.


Så tilsatte jeg beisemiddelet, alun, rett i fargebadet før garnet ble lagt i.
Noen ganger forbeiser jeg, men jeg er ofte så utålmodig at jeg beiser og farger i samme operasjon.
Når beisen røres ut endres fargen på fargebadet, her gikk det mer over i brunt.

Then I add the mordant, alum, straight into the dye bath before adding the wool.
Sometimes I premordant, but mostly I am a bit unpatient and therefore mordant and dye the wool at the same time.
When stirring out the mordant there is a change of colour in the dye bath, here it turned more brownish.


Garnet som skal farges skylles først og legges vått i fargebadet.
Jeg synes det er gøy å eksperimentere, så jeg legger ofte i forskjellige garnkvaliteter og både grått og hvitt garn for å se hvilke farger som kommer ut av det. Ulike garnkvaliteter gir ofte ulike fargeresultater.
De fargeresultatene jeg liker godt gjentar jeg senere, og de jeg ikke er like fornøyd med blir ikke gjentatt.
Her er grått og hvitt superwashgarn og tykt garn i ubehandlet ull.

This is the yarn that is about to go into the dye pot (it is rinsed in water first and goes wet into the dye bath).
I enjoy experimenting with natural dyes, so I often dye different yarn qualities and grey and white yarn to see what colours that can be achieved.
The results I like are repeated on later occations, and those I am not happy will not be repeated.
For this dye I have chosen grey and white superwash yarn and a chunky pure wool yarn.


Her er garnet lagt i.
Det er en hespe som bare ligger delvis i fargebadet, en del av et forsøk på å plantefarge flerfargede garnhesper.
Garnhespene ligger i fargebadet i en drøy time ved 90 grader. Når varmen skrus av får kjelen stå og kjøle seg helt ned. Noen ganger lar jeg kjelen stå til dagen etter før garnet tas opp og vaskes.

The yarn is added to the dye bath.
There is one skein only partial in the dye bath, which is a part of an experiment to dye multicoloured yarn.
The skeins simmer in the dye bath at 90C for a little over an hour. When the heat is switched off the pot is left to cool off. Sometimes I leave it untill the next day before removing and washing the wool.


Resultatet.
De ulike hespene tok ulik farge, og det tykke ullgarnet farget lysest.

The finished result.
The different wool dyed differently, and the chunky pure wool dyed the lightest colour.


Den fargen jeg likte best var den på det hvite superwashgarnet til høyre.

My favourite result was on the white superwash wool (to the right).


Ettersom det var mer farge igjen i fargebadet tilsatte jeg alun igjen og la i to garnhesper til, en med tykt ullgarn og en med hvitt superwashgarn, og farget en gang til. Pluss en bit av en ny garnhespe denne gangen også.

As there seemed to be more dye left in the dye bath I added more alum mordant and two more skeins, one chunky wool and one white superwash for the exhaust dye. This time also with a part of a skein in the dye bath.


 
Resultatet av farging nr to.

The result of the exhaust dye.


Lysere farge på garnet, men superwashgarnet tok ganske bra farge.

The result of the exhaust dye was lighter colours, but still rather good on the superwash wool.


Alt garnet farget med løkskall :)

All the results of the onion skins dyes :)

6 comments:

Kristín Hrund said...

more beautiful colors! This was such an inspiring read - thank you Hilde!

Yael said...

This is a very interesting post. The colors came out pretty, that dark orange is wonderful.
But there is one thing I did not understand: What for do they sell onion skins in the super market? Certainly not for natural dyeing, or?

Hilde said...

Thank you Kristin and Yael :)

Yael, they didn't sell the onion skins, I got it for free.

earthenmagic said...

...(O:

earthenmagic said...

...(O:

Hilde said...

Thank you, Samantha :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...