HAGE - NATUR - URTER - HÅNDARBEID - HISTORIE - MYTOLOGI
GARDENING - NATURE - HERBS - CRAFTING - HISTORY - MYTHOLOGY

Search This Blog

Saturday, July 14, 2012

Borrehaugene / The Borre Mounds.

Forrige helg tok vi turen over til Vestfold for å besøke Borre Vikingmarked.
For å komme til selve markedsplassen måtte vi gå gjennom Borreparken, som er en park med kulturminner i form av gravhauger fra vikingtida.
Jeg tok mange bilder, så her kan dere få bli med på en liten kulturminne-vandring.


Last weekend my family and I took the trip over to Vestfold to visit Borre Viking Market.
On the way down to the marked we had to walk through the Borre Park, which is a public cultural heritage park containing several huge burial mounds from the Viking Time.
I took loads of photographs, so I hope you will enjoy this short wandering amongst old Norwegian cultural heritage.På vei ned fra parkeringen.
Oslofjorden i bakgrunnen.


On the way down from the parking place.
The Oslo fiord in the background.Skiltet sier at parken er en nasjonalpark, men parken har egentlig aldri blitt godkjent som nasjonalpark. Det korrekte navnet skal egenlig være Borrehaugene.
Skiltet er fra tidlig 1980-tall.


The sign sais "The National Park in Borre". However the park actually never has been approved as a National Park. The correct name of this place is 'The Borre Mounds'.
The sign is from the early 1980s.Velkommen til Borreparken.

Welcome to the Borre Park.

Parken er 180 000m2 stor, og er unik i Skandinavia.
I dag kan syv store gravhauger og en steinur sees, i tillegg til flere små hauger.
Gravhaugene dateres tilbake til mellom år 600-900, og de er opptil seks meter høye.


The park is 180 000 m2 large, and is unique in Scandinavia.
Today seven large burial mounds and one cairn can be seen, plus several small mounds.
The burial mounds date back to about 600-900 AD, and they are about six metres tall.Parken så ut til å være rammet inn av dette vakre steingjerdet.

From what I could tell the entire park was circled by this gorgeous stone fence.

I parken vokste det en rekke fantastiske store gamle eiketrær, som er er viktige vertsplanter for det biologiske mangfoldet. Disse gamle trærne er vertsplanter for en stor mengde arter.


Inside the park there grew lots of large, old oak trees, which are important hoast plants for the biological diversity. These old trees host a huge amount of species.I førkristen tid var gravhaugene steder for forfedredyrkelse.
Selve haugleggingen krevde store ressurser fra lokalsamfunnet, og haugleggingen var rituell med tilhørende drikkegilder og måltider.
I ettertid fikk gravhaugen status som helligsted.
Det ble også trodd at alver holdt til i gravhaugene.
Ved gravhaugene ble det holdt offerhandlinger ved å sette ut mat og øl til forfedre og alver.


In prechristian times the burial mounds were sacred places of ancestral worship.
The building of the mound itself demanded great recorses from the local society, and the burial was surrounded by rituals such as ritual drinks and meals.
Later the burial mounds were considered sacred places, and the common belief was that fairies lived inside the mounds.
By the burial mounds it was a common custum to place food and mead for ancestors and fairies.


Tidligere var det ansett som en stor ære å ha gravhauger nær gården eller huset sitt.

(Vel...vi har faktisk en gravhaug på tunet vårt, bare to meter fra hushjørnet...
For meg er denne gravhaugen hellig og spesiell, og en sterk grunn til at jeg ønsket å kjøpe huset vårt for ti år siden...
Kanskje jeg poster om vår egen gravhaug senere...)


It was considered a great honor to have burial mound close to your farm or house.

(Well... we actually have a burial mound in our yard, only two metres from our house...
This mound is very sacred to me, and was the reason why I really really wanted to buy our house ten years ago...
I might post about our special mound later...)
I år 2000 ble det opprettet et lite museum, Midgard Historiske Senter, like ved parken, som formidler Vestfolds vikingtidshistorie.
Vi tok ikke tid til å gå innom museet denne gangen, men det har jeg lyst til senere.


In 2000 a small museum was grounded next to the park, the Midgard Historical Center, which promotes the Viking time history of Vestfold County.
We did not stop by the museum this time, but I would like to visit once later. Håper det var en fin tur gjennom litt av Vestfolds vikingtidshistorie :)


Hope you enjoyed this short walk through Vestfold  Vikingtime History :)

2 comments:

Marylene said...

Oh gosh, I really need to come to Norway someday !
Thanks for sharing !
Hilde, the link for my new blog has changed:
http://shadesoflynx.blogspot.fr/
just wanted to let you know :)
have a nice weekend

Yael said...

This is a great photo journal Hilde!
And a burial mound near your garden?
WOW! :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...